בחזרה לעמוד מאמרים

17 פבר מדוע מזון מגידול אורגני?

מאת: ד"ר דוד שדה – נטורופט
.

האסון האקולוגי הפוקד אותנו בעשרות השנים האחרונות מתבטא באפקט החממה שנוצר בעקבות פליטת פחמן דו חמצני לאטמוספירה, בגשם החומצי שמקורו באוויר המזוהם בחומצות הגופרתיות והחנקתיות, בחורי האוזון הנפערים במעטפת האוזון של האטמוספירה.

אך נראה כי הביטוי העיקרי של האסון האקולוגי הוא בזיהום מקורות המזון והמים על ידי שימוש בחומרי הדברה, חנקות, תרופות, הורמונים, תוספות מזון  לאכותיות ,מתכות כבדות, כלור פוליכלורינים ועוד.

נשאלת השאלה האם שימוש בחומרי הדברה, חנקות, הורמונים וכו הוא צורך כה הכרחי שבלעדיו האנושות לא תוכל להתקיים ?..כנראה שלא.

תהליך זיהום מקורות המזון החל בשנת 1946 עם הכנסת הDDT לשימוש ,אז איבדו החקלאים האמריקאים כשליש מיבולם בעקבות פגיעת מחלות, חרקים ועשביה. בשל העמידות שפתחו המזיקים החקלאיים בפני חומרי ההדברה, מאבדים כיום החקלאים האמריקאים כשליש מיבולם מפגיעות חרקים, מחלות ומפגעים אחרים, וזאת למרות השימוש המוגבר בחומרי ההדברה.

האקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב מדווחת בשנת 1989 כי שימוש מצומצם בחומרי הדברה או אי שימוש כלל, מאפשרים כמויות זהות של גידולים.

האקדמיה הלאומית למדעים העריכה בשנת 1987 כי מליון ו ארבע מאות אלף אמריקאים נוספים, יחלו במהלך חייהם, בגלל השימוש בחומרי הדברה בחקלאות. הנתונים האלה היו נכונים לפני 10 שנים, בשל הגברת השימוש בחומרי ההדברה אין ספק כי מספר האנשים שיחלו בסרטן כיום הוא גבוה בהרבה. אגב, האם יקשה עלינו להניח כי עם העלייה בשימוש בחומרי הדברה מספר חולי הסרטן יגדל משמעותית גם הוא ? בשנת 1900 מספר חולי הסרטן בארה"ב היה 25000, בשנת 1996 מגיע מספר חולי הסרטן ל 1,359,150 – יהיה זה תמים למדי להניח כי סיבת התחלואה המוגברת בסרטן מקורה בהזדקנות, שכן כיצד ניתן להסביר את התגברות מחלת הסרטן אצל ילדים ? וכיצד ניתן להסביר את העובדה כי המרכזים הגדולים לחקר הסרטן בארה"/ב והמרכז העולמי לחקר הסרטן מצביעים על גורמים כמו תזונה עישון ושתית אלכוהול כגורמים מרכזיים לסרטן. מספר המעשנים בעולם המערבי הולך וקטן, אך לא מספר החולים בסרטן ההולך וגדל עד כדי מגיפה, בישראל לדוגמה כל אדם שני יפגע במהלך חייו בסרטן .עובדה זו המחזקת את המשקל שיש לתת דווקא לתזונה .

המועצה הלאומית למחקר בארה"/ב NRC מעריכה כי לא קיים מידע ב 79 אחוזים של הכימיקלים הרשומים בארה"/ב, ובתוכם חומרי הדברה באשר להשפעות הרעילות הקימות בהם. אך כחמישית מתוך החומרים נבחנו לתוצאות החריפות ואך ועשירית מתוכם נבחנו לתופעות הכרוניות כמו סרטן, או השפעות מוטוגניות.

שאריות של חומרי הדברה יכולים להימצא בשומן הגוף של כל אדם והם יכולים להישאר רעילים במשך 50 עד 100 שנים.

תעשיית חומרי ההדברה מייצרת 4 מיליארד פאונד חומרי הדברה בשנה, כאשר כל אדם על פני כדור הארץ עלול לספוג לגופו פאונד חומרי הדברה בשנה.

מאז שנת 1945 השימוש בחומרי הדברה בארה"/ב גדל פי עשר, בתקופה זו אובדן היבול מחרקים גדל פי שניים לערך. מ 7% ל 13%.)
29) סיבה בולטת להגברת השימוש בחומרי הדברה נבעה מעמידות החרקים לחומרי הדברה. רבים ראו בקוטלי החרקים האורגאניים סינתטיים, את הפתרון המושלם להדברת המזיקים בחקלאות ובשמירה על בריאות האדם. הופעת העמידות גרמה לאכזבה רבה. עם הרחבת השימוש בחומרי ההדברה מקבוצת הפחמימנים הכלוריים ,הזרחנים האורגניים, והקרבאמטים נתגלה כושרם העצום של החרקים למיניהם להתאים עצמם לסביבה החדשה ולהוסיף ולהתקיים למרות השימוש הנרחב באלפי חומרי ההדברה.  בשנת 1938 מדענים ידעו על קיומם של שבעה סוגי חרקים ואקריות בלבד שפתחו עמידות לחומרי הדברה.

בשנת 1984 עלה מספר החרקים שגילו עמידות למרבית חומרי ההדברה העיקריים בעולם ל447-  למעשה קצב התפתחות העמידות של החרקים השונים גובר כיום על קצב הופעתם של קוטלי החרקים.

על פי נתוני הארגון לאיכות הסביבה בארה"/ב אך אחוז אחד מכל חומרי ההדברה מיועד לפגוע בחרקים, יתר 99 אחוזים מכלל חומרי ההדברה יזהמו את מקורות המים האוויר וכמובן את מזוננו.

שילובים של שניים או שלושה חומרי הדברה הופכים להיות חזקים עד פי 1600 מכל אחד מהחומרים בפני עצמו.

על פי בדיקת משרד החקלאות האמריקאי סילוק חומרי ההדברה מפירות וירקות על ידי שטיפה או קילוף הוא חסר ערך, ומדוע ? כיון שחלק נכבד מחומרי ההדברה אינו מתנדף אלא חודר לצמח באמצעות צינורות ההשקיה דרך שורשי הצמח, או שהוא חודר דרך העלוה ונשאר בו.

קיימים גידולים רבים המרוססים פעמים רבות במהלך השנה עם סוגים שונים של חומרי הדברה.

ארה"ב אסרה שימוש או שיווק חומרי הדברה רבים, אך חברות הכימיקלים מתעלמות מאיסורים אלה ובכל שנה מייצאות  כ 100 עד 150 מליון פאונד חומרי הדברה בעיקר לארצות המתפתחות .(2 ,4,)התוצאה, ארה"/ב מקבלת חלק נכבד מחומרי הדברה אלה במוצרים החקלאיים המשווקים חזרה מארצות אלה לארה"/ב. לאחרונה מצאו מדענים חומרי הדברה אלה גם באיי האלמוגים בפלורידה לאחר שנשאו על גלי האוקיינוס והרוחות מרחק אלפי קילומטרים מאפריקה ואמריקה הלטינית.  לפחות 107 חומרים פעילים הקיימים בחומרי ההדברה הוכחו כבעלי יכולת מסרטנת הן בבעלי והן בבני אדם. 83 מתוכם נמצאים בשימוש שוטף ו71- מתוכם קיימים בגדולים החקלאיים המיועדים למזון. רכיבים מסרטנים אלה קיימים באלפי מוצרי מזון, אחרים מזהמים נהרות אגמים, ומקורות מים אחרים ולעיתים נמכרים לשימוש ביתי. (2)
חומרי ההדברה מחולקים כיום בעולם למספר קבוצות סיכון, כאשר הקבוצה המוגדרת כקבוצה , אותרה במחקרים כבעלת יכולת לגרום לסרטן בבני אדם, קבוצה זו אינה מאושרת בישראל A לשימוש .

לעומת זאת חומרי הדברה המסווגים בקבוצה B והגדרתם היא כי קרוב לודאי שיגרמו לסרטן בבני אדם, מאושרים לשימוש החקלאים בישראל. גם חומרי הדברה שהוכחו כגורמי סרטן בחיות מעבדה מאושרים לשימוש.

הגוף האקדמי המכובד בעולם החוקר את נושא הסרטן והקרוי IARC מציין כמעט בכל פרסום שהוא מוציא, כי כאשר נמצאו הוכחות כי חומרי ההדברה יגרמו לסרטן בחיות מעבדה יש להתייחס לאותם חומרי הדברה כאילו יגרמו לסרטן בבני אדם. (PAGE 21 IARC MONOGRAPHS) VOLUME 53

כיום מאושרים על ידי משרד החקלאות בישראל כ 900 חומרי הדברה.  במשרד החקלאות בישראל קימת ועדה הקובעת מהם חומרי ההדברה שיכנסו לשימוש והיא מתבססת על שיקולים טוקסיקולוגיים ו"שימוש חקלאי מושכל" כהגדרתה..

השיקול הטוקסיקולוגי המתבסס על "המנה היומית הקבילה" אינו מגן על האדם הניזון בתזונתו מחומרי הדברה.  הסיבה הפשוטה, לאף חוקר אין מידע מהם סוגי המזון וכמויות המזון מהם ניזון האזרחהבביתו. מעולם גם לא הגדירו לאף אדם מה עליו לאכול כדי לא לעבור את "המנה היומית הקבילה" של חומרי ההדברה.  "המנה היומית הקבילה"/ מתייחסת לחומר הדברה מסוים הקיים בגידול מסוים בלבד ואין לה ולהגנת הצרכן ולא כלום.

יתר על כן הניסיון להציג בפני האזרח, כי המינון הנמוך מאוד של שאריות חומרי הוא שיגן עלינו מפני מחלות סרטן, אינו עומד במבחן המחקר המדעי. על פי הספרות   מחקרית אין כמות בטוחה לחלוטין שיכולה להגן על בני אדם מפני סרטן אם חומר ההדברה הוכח כמסרטן, בין אם החומר נמצא מסרטן בבני אדם או נמצא מסרטן בחיות מעבדה .. ( 23  ) 22 ,

המחלקה לחומרי הדברה במשרד החקלאות בישראל מגינה על קביעתה כי חומרי הדברה שבשימוש בישראל אינם מסרטנים, על ידי ציון העובדה שהמידע הקיים ברשותה מתבסס על מחקרים הקיימים בגופים החשובים בעולם, כמו הרשות לאיכות הסביבה בארה"/ב, ארגון הבריאות העולמי, או משרד החקלאות האמריקאי. אלא שגופים אלה אינם מקורות המידע היחידים האקדמים הקיימים בעולם, החוקרים את הקשר בין חומרי ההדברה למחלות הכרוניות.

וממילא מכיוון שגופים אלה טרם ביצעו מחקרים על כל חומרי הדברה ומכיוון ש בוצעו מחקרים רבים נוספים על ידי גופים אחרים, המידע הזה לא קיים ברשות הועדה קובעת אם חומר הדברה מסוים יאושר לשימוש בישראל או ידחה.  חלק מחומרי ההדברה צוינו על ידי הרשות לאיכות הסביבה בארה"/ב באות E שמשמעותה כי אין כל הוכחות לקיומה של סכנת סרטון בבני אדם. כאשר עיינתי בחלק מהמחקרים, התברר כי הניסויים הופסקו לאחר תקופה מסוימת, כיון שהעכברים שהוזנו בחומר ההדברה מתו מההרעלה שנגרמה להם .  משמעות הדבר שגם האות E המציינת קבוצת חומרי הדברה שאין לה קשר למחלות כרוניות עלולה להיות מסוכנת גם כן, על אחת כמה וכמה יכולות להיות מסוכנות הקבוצות המוגדרות כ B וC .
אין חדש אולי בעובדה, כי הבדיקות הנעשות כדי לבדוק האם החקלאים עומדים בתקן לשארית חומרי הדברה, אין להם ולא כלום לקיים בשטח .  שכן, מרבית הבדיקות הנעשות הן של משרד החקלאות והן של משרד הבריאות מתייחסות לגידולים המיוצאים לחו"ל ולא לגדולים הנשלחים לשוק המקומי.  ממילא ברור כי גם אם נתייחס לשאריות חומרי ההדברה כגורם שיגן על האוכלוסייה מפני מחלות, הרי הוא לא יגן על האוכלוסייה בישראל .
התקנים לשארית חומרי ההדברה לא נבדקו בעבר במחקרים המוכיחים כי ישמרו עלינו בפני מחלות כרוניות שנוצרו בעקבות הצטברות חומרי הדברה.  חומרי ההדברה החדשים שנכנסו לשימוש אכן נבדקים הן למצבי רעילות חריפה והן למצבי רעילות ממושכת היכולה לגרום לפגיעה מסרטן או בכל המערכות הגוף, כולל במערכת העצבים. משמעות הדבר כי מאות חומרי הדברה אושרו בשנים הקודמות לשימוש ועדין מאושרים בלי לבדוק משמעות הנזקים שיגרמו בעקבות שימוש ממושך בהם, כמובן דרך אכילתם במזוננו. אגב, הניסויים שנעשים כיום על ידי משרד החקלאות כדי לאשר שימושו של חומר הדברה חדש לשוק המקומי, באים לבדוק יעילותו להשמיד את המזיקים.
האם קימות הוכחות מדעיות ברורות כי לחומרי ההדברה יכולת לגרום לסרטן או למחלות כרוניות אחרות? להלן תמצית מספר מחקרים העוסק בסרטן בילדים ואלה אך מחקרים בודדים מתוך אלפי מחקרים הקיימים בקשר שבין חומרי ההדברה ומחלות כרוניות..
האקדמיה הלאומית למדעים בארה"/ב מצאה כי ילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר להיפגע מחומרי הדברה ,גם מחומרי הדברה שהוגדרו בטוחים.

בשני מחקרים נמצא, כי ילדים שהוריהם נחשפו לחומרי הדברה במקום עבודתם נמצאים בסיכון מוגבר לחלות בסרטן.

במחקר נוסף נמצא כי ילדים הגרים בבתים בהם השתמשו בחומרי הדברה בגן ביתם, היו בסיכון מוגבר פי שבע לפתח סרטן לוקמיה.

האקדמיה הלאומית למדעים בארה"/ב מצאה כי ילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר להיפגע מחומרי הדברה ,גם מחומרי הדברה שהוגדרו בטוחים.

במחקר שנערך על ידי המועצה הלאומית להגנת המקורות הטבעיים בארה"/ב, הוברר כי ילדים בגיל טרום חובה שנחשפו לחומרי הדברה שנמצא במזונם היו בסיכון מוגבר לפגיעה במערכת העצבים המרכזית ויצירת מחלות סרטן.

במחקר שנערך בבית חולים לסרטני דם ולימפה בילדים בטנסי שבארה"/ב, הוברר כי הסיבות שהיוו את גורמי הסיכון למחלות הסרטן היו, חשיפת האמהות שהיו בהריון לחומרי הדברה ודשנים כימיים, לעשן סיגריות, לתרופות אלרגיות, ולהורמונים מלאכותיים.

סרטן המוח הוא גורם המות העיקרי אצל ילדים חולי סרטן. מחקרים הצביעו על כך כי צריכה של רכיבים – ניטריטים וניטראטים המקובלים בתעשיית המזון בעיקר בבשר עובד, וכן מדישון השדות בחנקות יהפכו לניטרוזאמינים במערכת העיכול. נמצא כי רמת הסיכון לסרטן המוח עולה ככל שעולה צריכת הבשר המעובד על ידי האמהות.

מדוע החוקים הקיימים אינם מגינים עלינו מפני הסיכונים הכרוכים בשימוש בחומרי הדברה?.

התקנים לשארית חומרי ההדברה לא נבדקו בעבר במחקרים המוכיחים כי ישמרו עלינו בפני מחלות כרוניות שנוצרו בעקבות הצטברות חומרי הדברה.  חומרי ההדברה החדשים שנכנסו לשימוש אכן נבדקים הן למצבי רעילות חריפה והן למצבי רעילות ממושכת היכולה לגרום לפגיעה מסרטן בכל מערכות הגוף, כולל במערכת העצבים. הניסויים שנעשים כיום על ידי משרד החקלאות כדי לאשר שימושו של חומר הדברה לשוק המקומי, באים לבדוק יעילותו להשמיד את המזיקים.

למרות טענת משרד החקלאות בישראל כי כל חומרי ההדברה הנמצאים בשימוש החקלאים בישראל נבדקו וכי לא נמצאים בשימוש בישראל חומרי הדברה הנושאים בחובם יכולת מסרטנת כלשהי,  בדיקה מדגמית בספרות המחקרית של חומרי הדברה המאושרים על ידי משרד החקלאות בישראל, הצביעה על עשרות חומרים החשודים כמסרטנים  ואם לא די ביכולתם המסרטנת של חומרי ההדברה באה "/לעזרתנו"/ הביוטכנולוגיה ומשפרת את תכונות הגידולים החקלאיים או בעלי החיים על ידי החדרת גנים לד.נ.אי. לדוגמה, גנים של תרנגולות הוחדרו בתפוחי אדמה, גנים אנושיים הוחדרו לכבשים, דגים חזירים וצמחים. מזונות שעברו שינויים גנטיים מכילים לעיתים קרובות חלבונים שמקורם בחיידקים , נגיפים, או בעתיד חרקים.  כיום שני אחוז מכלל גידולי הסויה עברו תהליך שינוי גנטי. אף אחד אינו יכול להעריך מה יהיו ההשפעות ארוכות הטווח של השינויים הגנטיים האלה. אנו שפני הניסיון נמצאים כיום בעיצומו של ניסוי שאת סופו איננו יודעים. הניסויים שנערכו על ידי הרשות למזון ותרופות בארה"/ב אינם רציניים למרות שהם נחשבים למחמירים. שהרי מה תועלת בניסויים הנערכים שלוש שנים כאשר תועות הלוואי יתגלו אחרי חמש שנים או עשר שנים. תהליך סרטני לדוגמה מתמשך במשך עשר עד עשרים שנים  על פי משרד החקלאות האמריקאי עד היום אושרו תהליכי הנדסה גנטית או נמצאים בתהליך אישור, המזונות הבאים: תפוחים, שעורה, שעועית, ערמונים, תירס, מלפפונים, חסה, מלונים, פלפלים, פאפאיות, תפוחי אדמה, אורז, פולי סויה, קישואים, תות שדה, קנה סוכר, חמניות, עגבניות, אגוזי מלך, טבק, אבטיחים, חיטה,  ברור לנו הצרכנים, כי איננו מפיקים מהשינויים הגנטיים כל תועלת, שכן המזון לא יהיה בריא יותר או זול יותר. הנהנים הבלעדיים הם חברות המזון. חמורה גם העובדה כי לא קיים חוק המחייב את היצרנים לציין על גבי אריזות המזון כי המזון עבר שינוי גנטי.
דוגמה ליכולת הפגיעה של ההנדסה הגנטית אנו רואים בחומצה אמינית טריפטופן כאשר בשנת 1989 טריפטופן שעבר תהליך הנדסה גנטית, גרם למותם של 37 אנשים בארה"/ב ולמחלת שרירים קשה ב 1511 אנשים. הרשות למזון ותרופות בארה"/ב הענישה את הציבור בכך שהיא מונעת יצור הטריפטופן בשיטות בטוחות והספקתם לציבור, במקום להעניש את היצרן חסר האחריות שגרם למותם של עשרות בני אדם ולמחלה קשה במאות בני אדם.

המחקרים שהוצגו לעיל אינם המחקרים היחידים המאשרים את יכולתם של חומרי ההדברה לגרום לסרטן ומחלות כרוניות אחרות, להלן מחקרים נוספים המהווים אך את קצהו של הקרחון.

במחקר שנערך בארה"/ב נמצא כי שלושה מתוך חמישה סוגי הסרטן העיקריים נגרמו עקב שימוש בחומרי הדברה..
במחקר אחר שהתרכז בקשר שבין ניטרטים במזון וחומרי הדברה, מצא כי קיים קשר משמעותי בין סוגי הסרטן הבאים, סרטן הושט, סרטן הקיבה, סרטן המעי הגס, סרטן הכבד ובין שימוש בניטרטים וחומרי ההדברה במזון.

בספר שפורסם על ידי אוניברסיטת אילינוי בשיקגו, הוברר כי לכל חומרי ההדברה השפעות אקוטיות, כרוניות, וחשד לתופעות אחרות. הוברר כי מרבית חומרי ההדברה מעבר לפגיעות בכל אברי הגוף, חשודים כמסרטנים.

במחקר אפידמיולוגי נרחב שבדק את השפעותיהם של זרחנים אורגניים נמצא, כי הם גרמו הפרעות חשיבה ופסיכולוגיות, שנים רבות לאחר החשיפה הראשונית, שהתבטאו ביכולות שכליות, כגון יכולת הפשטה, גמישות מחשבה ויכולות מוטוריות פשוטות.

במחקר שנערך בהודו בו השתתפו 1016 גברים שנחשפו לחומרי הדברה במשך 8 שעות עבודה ביום במשך 9 חודשים, הוברר כי תדירות הלידות של תינוקות חיים, קטנה משמעותית, גדלו משמעותית גם מומי הלידה, וכן גדל משמעותית מספר ההפלות של נשים שבעליהן נחשפו לחומרי הדברה. מספר הגברים שאצלם נתגלו פגיעות היה גדול פי שלושה לעומת קבוצת הביקורת שלא נחשפה לחומרי הדברה.

תרכובות PCB נוצרים מזיהום סביבתי או בצורה מסחרית והם משמשים כממיסים לחומרי הדברה, דבקים, שמני תעשיה, הוכח כי לתרכובות אלה יכולת לפגוע במערכת הרבייה, במערכת החיסון, במערכת האנדוקרינית, מערכת העצבים, וגרימת סרטן העור, הכבד, והריאות.

במחקר שנערך באיטליה נבדקו אקראית 480 חולי סרטן שנפטרו. הוברר כי חקלאים שעבדו מעל 10 שנים היה בסיכון גבוה להיפגע מסוגי סרטן שונים לעומת האוכלוסייה הרגילה. יותר מכך כאשר היה לחקלאים רשיון הדברה, הם היו בסיכון גבוה יותר להיפגע מסרטן הרקטום, הלבלב והקיבה.

במחקר שבוצע בנברסקה שבארה"/ב הוברר, כי שיעור המקרים בהם חלו חקלאים  לוקמיה כרונית ולוקמיה לימפטית, היה משמעותית גבוה יותר בקרב בעלי מקצועות חקלאיים.  במחקר שנערך בקנזס נבדק הקשר בין חומרי הדברה נגד עשבים ומחלות סרטן מסוג נון הודגקין לימפומה, הודגקין וסרטן סרקומה. הוברר כי מידת הסיכון היחסי גדל ככל שהחקלאים נחשפו זמן רב יותר לחומרי ההדברה. חשיפה מעל 20 יום בשנה הגבירה את הסיכון לחלות בסרטן פי שש.

במחקר שנעשה באיטליה נמצא כי הסיבה לשיעור הגבוה של מקרי סרטן המוח היה, השימוש הנרחב שנעשה בחומרי הדברה והדשנים הסינתטיים באזורים בהם גידלו פירות ויין בכמויות גבוהות.

לאור מקרי הסרטן המוגברים אצל 1114 טוחני קמח בארה"/ב, בוצע מחקר, והוברר בו כי העובדים בתחנות הקמח היו חשופים יותר לחומרי ההדברה שבדגנים בהשוואה לקבוצות עובדים בתעשיות אחרות

במחקר שנערך בגרמניה נבדקו 1214 מדבירי חרקים שהועסקו בהדברת חרקים במשך 5 שנים לפחות. הוברר כי שיעור התמותה היה גבוה יותר בקרב המדבירים 65 לעומת ממוצע 48.5. כמו כן היו משמעותית שיעורי התמותה מסרטן הקיבה, מלנומה וושט.  הוברר כי נשים שנחשפו לחומר ההדברה נגד עשבים הקרוי טריאזין היו בסיכון מוגבר לחלות בסרטן השחלות. הוברר גם כי ככל שגברה צריכת החלב במדינות צפון אירופה, כך גדל גם הסיכוי לחלות בסרטן השחלות. האם נטעה מאוד כאשר נניח כי הקשר בין צריכת החלב וסרטן השחלות נבע מהאבסתם של הפרות בעשבים שרוססו בחומר ההדברה טריאזין .

במחקר שנערך במצריים הוברר כי כ 45 אחוזים מהעובדים שהועסקו  באריזת חומרי הדברה, סבלו מהפרעות פסיכיאטריות כמו חוסר תפקוד מיני, ודיכאונות.   למרות העובדה שלחומרי ההדברה חלק רב בהדברת המלריה והפילריאזיס ,קיימים במדינות טרופיות כ 150 מיליון חולים במלריה ו 250 מיליון חולים בסכיסטוסומה ופילריאזיס. ההנחה היא, כי על כל ק"/ג של חומר הדברה, נוצרים יותר מקרי מלריה בגלל הופעת זן חדש של יתושים מזן אנופלס.

ועתה לאחר שהקוראים הבינו את משמעותו של השימוש המסיבי בחומרי ההדברה והדשנים החנקניים, אנסה להבהיר מהו מזון אורגני …

חקלאות האורגנית או הביולוגית מוגדרת כשיטת יצור חקלאית  הנמנעת משימוש בדשנים סינתטיים, חומרי הדברה כימיים ,הורמונים וחסונים.  בישראל קיימים כ 300 משקים חקלאיים המגדלים ומיצרים גידולים ומוצרים אורגנים והם חברים בארגון לחקלאות הביולוגית.  בארה"/ב לעומת זאת קיימים 31000 משקים חקלאים אורגנים ..המכירות של המזון האורגני בארה"/ב עלו בשנת 1995 לעומת 1994 ב 22 אחוזים, בהיקף מכירות של 2.8 מיליארד דולר.  המוצרים האורגניים איכותיים יותר ובריאים יותר מהמזון המיוצר על ידי החקלאות המקובלת. וכמו כן ערבים יותר לחיך.

הפיקוח על כמויות, שאריות חומרי ההדברה וסוגי חומרי ההדברה בהם משתמשים  חקלאים המקובלים בישראל הנו סמלי, לדוגמה קיים פקח אחד בלבד על כל 15000 המשקים החקלאיים שאינם אורגניים במדינת ישראל. לעומת זאת הפיקוח והבדיקות המדגמיות המבוצעות במזון האורגני שרובו מיוצא לחו"/ל, מתקבל על הדעת.

חקלאים ישראלים המעונינים לגדל גידולים אורגניים עומדים בקריטריונים קשוחים יותר מעמיתיהם החקלאים האמריקאים. את המגדל האורגני מלווה מדריך מטעם הארגון לחקלאות ביולוגית בישראל, מעבר לבדיקות הפתע והאחרות שמבוצעות על ידי הפקחים. למעט חקלאים אורגניים בודדים שסרחו החקלאות האורגנית בישראל, עומדת בכבוד במטרות שקבעה לעצמה.

דר' דוד שדה דר' בתזונה ונטורופאט, מרצה בבית הספר המרכזי להשתלמות מורים, מטפל במחלות כרוניות בשיטות טבעיות, חבר בעמותה לצרכנות אורגנית.

**********************************************************************************************

להרשמה לצום מיצים, להזמנת הרצאה, ליעוץ אישי בתזונה טבעית ובביצוע עצמאי של צום מיצים, לשיעור יוגה פרטי, לטיפול שיאצו התקשרו:

054-4258544, 03-5340487

או במייל:
 zvikk2@bezeqint.net

 

 שימו לב: המידע באתר זה לא נועד להחליף  התייעצות עם רופא ואין להסתמך עליו כמקור מידע יחיד.


בחזרה לעמוד מאמרים

052-5407173
×