בחזרה לעמוד מאמרים

17 פבר תוספים מלאכותיים למזון (E Numbers )

E-100 לא מזיק E-170 לא מזיק E-240 הפרעות
E-101 לא מזיק E-174 לא מזיק E-241 הפרעות
E-102 מסוכן E-175 לא מזיק E-250 מסוכן
-103 לא מזיק E-180 לא מזיק E-251 מסוכן
E-104 לא מזיק E-181 לא מזיק E-252 מסוכן
E-105 לא מזיק E-200 לא מזיק E-260 עד 268 – E לא מזיק
E-110 מסוכן E-201 לא מזיק E-300 לא מזיק
E-111 לא מזיק E-202 לא מזיק E-301 עד 309 – E לא מזיק
E-120 מסוכן E-203 לא מזיק E-311 חשוד
E-121 לא מזיק E-210 מסרטן E-312 חשוד
E-122 לא מזיק 211- מסרטן E-320 כולסטרול
E123 מאוד מסרטן E-212 מסרטן E-321 כולסטרול
E-124 מסוכן E-213 מסרטן E-322 לא מזיק
E-125 הפרעות E-214 מסרטן E-325 עד 327 – Eלא מזיק
E-126 לא מזיק 215- מסרטן E-330 חשוד
E-127 מסוכן E-216 מסרטן E-331 עד 337 – E לא מזיק
E-130 לא מזיק E-217 מסרטן E-338 עד 341 E הפרעות עיכול
E-131 מסרטן E-220 הורס ויטמין 12B E-400עד 404 – E לא מזיק
E-132 לא מזיק E-221 הפרעות במעיים E-406 לא מזיק
E-140 לא מזיק E-222 הפרעות במעיים E-407 הפרעות לעיכול
E-141 הפרעות E-223 הפרעות במעיים E-408 לא מזיק
E-142 מסרטן E-224 הפרעות במעיים E-410 לא מזיק
E-150 לא מזיק E-226 הפרעות במעיים E-411 לא מזיק
E-151 לא מזיק E-230 מסוכן E-413 לא מזיק
E-152 לא מזיק E-232 מסוכן E-414 לא מזיק
E-153 הפרעות למעיים ולעיכול E-233 מסוכן E-420 עד 422 – E לא מזיק
E-160 לא מזיק E-236 לא מזיק E-440 לא מזיק
E-161 לא מזיק E-237 לא מזיק E-450 הפרעות לעיכול
E-162 לא מזיק E-238 לא מזיק E-163 לא מזיק
E-239 מסרטן    

 

צבע מאכל  – טרטרזין – מאוד מסרטן

צבעי צהוב , כסף וכחול – מסוכנים ביותר


בחזרה לעמוד מאמרים

052-5407173
×